Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Cartoonist Network, het vooraanstaande sociale netwerk voor cartoonisten over de hele wereld. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door Cartoonist Network te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

  1. Acceptatie van de voorwaarden Door Cartoonist Network te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en regelgevingen. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het gebruik of de toegang tot deze site verboden.

  2. Lidmaatschap Lidmaatschap van Cartoonist Network is gratis en open voor personen van 13 jaar en ouder. Door lid te worden, gaat u ermee akkoord om nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken.

  3. Gebruikersinhoud Door inhoud te plaatsen, uploaden of anderszins aan Cartoonist Network te verstrekken, verleent u ons het niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare recht om dergelijke inhoud wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van maken, verspreiden en tonen in elke media.

  4. Gedragscode Leden van Cartoonist Network worden verwacht zich respectvol en professioneel te gedragen. Pesten, haatzaaien en elke vorm van discriminerend gedrag worden niet getolereerd.

  5. Intellectueel eigendom Alle inhoud op Cartoonist Network, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Cartoonist Network of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten.

  6. Beperking van aansprakelijkheid Cartoonist Network is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op ons platform te gebruiken, zelfs als Cartoonist Network of een geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  7. Wijziging van de voorwaarden Cartoonist Network behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door na dergelijke wijzigingen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van ons platform, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

  8. Toepasselijk recht Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Noorwegen, zonder rekening te houden met haar conflicterende wettelijke bepalingen.

  9. Neem contact met ons op Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@cartoonistnetwork.com.

Door Cartoonist Network te openen of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Bedankt dat u deel uitmaakt van onze community!